TRẢI NGHIỆM GÓI eST30

eST30

Dung lượng: 7GB

30,000đ/7 ngày

Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile

TRẢI NGHIỆM GÓI eST120

eST120

Dung lượng: 28GB

120,000đ/28 ngày

Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile

TRẢI NGHIỆM GÓI V120

V120

Dung lượng: 2GB/ngày

120.000 đ/30 ngày

Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng.

TRẢI NGHIỆM GÓI ST200

ST200

Dung lượng: 2GB/ngày

200.000đ/30 ngày

Miễn phí 200p/cuộc ngoại, 20p/cuộc nội

MI5D

Dung lượng: 500MB tốc độ cao
Giá cước: 5.000 đ/ ngày
Hết 500MB theo gói data đang sử dụng.

MI10D

Dung lượng: 2GB tốc độ cao
Giá cước: 10.000 đ/ ngày
Cước phát sinh: Dừng truy cập

G3

Dung lượng: 3GB tốc độ cao
Giá cước: 9.000 đ/3 giờ
Hết 3GB theo gói data đang sử dụng.

H5

Dung lượng: 1GB tốc độ cao
Giá cước: 5.000 đ/lần
Hết 1GB theo gói data đang sử dụng.

ST15K

Dung lượng: 3GB tốc độ cao
Giá cước: 15,000đ/3 ngày
Cước phát sinh: Dừng truy cập

ST30K

Dung lượng: 7GB tốc độ cao
Giá cước: 30.000đ/7 ngày
Cước phát sinh: Dừng truy cập

ST70

Dung lượng: 30GB tốc độ cao
Giá cước: 70.000đ/30 ngày
Cước phát sinh: Dừng truy cập

V120

Dung lượng: 2GB/ngày tốc độ cao
Giá cước: 120.000đ/30 ngày
Free 20 phút/cuộc gọi nội mạng

ST120K

Dung lượng: 3G/ngày (cực khủng)
Giá cước: 120.000đ/30 ngày
Cước phát sinh: Dừng truy cập

ST200

Dung lượng: 2GB/ngày tốc độ cao
Giá cước: 200.000đ/30 ngày
Free 200p/cuộc ngoại, 20p/cuộc nội

MIMAX90

Dung lượng: 5GB tốc độ cao
Giá cước: 90.000đ/30 ngày
Không giới hạn lưu lượng

MIMAX125

Dung lượng: 8GB tốc độ cao
Giá cước: 125.000đ/30 ngày
Không giới hạn lưu lượng

ST120

Dung lượng: 28GB tốc độ cao
Giá cước: 120.000đ/28 ngày
Cước phát sinh: Dừng truy cập

eST30

Dung lượng: 7GB tốc độ cao
Giá cước: 30.000đ/7 ngày
Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile

eST120

Dung lượng: 28GB tốc độ cao
Giá cước: 120.000đ/28 ngày
Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile

12eST120

Dung lượng: 164GB
Giá cước: 1.440.000đ/336 ngày
Miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile